English

Visie & Missie


De Dutch Krav Maga Federation (DKMF) richt zich op diegenen die de gevechts- en zelfverdedigingsconcepten, zoals die zijn ontwikkeld door DKMF-FC, willen leren begrijpen én beheersen om hun eigen veiligheid te verbeteren en henzelf en/of anderen in noodsituaties te kunnen beschermen. DKMF Fight Concepts beschouwt het als haar missie om ieders veiligheid te verbeteren want ... de beste bodyguard ben jezelf!

Wij zijn van mening dat dat een verantwoordelijkheid is die iedereen zich ter harte zou moeten nemen! Daartoe worden realistische trainingen, seminars en workshops op het gebied van persoonlijke veiligheid aan zowel burgers als professionals, die uit hoofde van hun beroep met agressie te maken (kunnen) krijgen, aangeboden. DKMF-FC negeert alle rivaliteit tussen de verschillende Krav Maga systemen of de wedijver die daaruit voorvloeit tussen de verschillende scholen. Geen vooroordelen, geen politiek: gewoon het meest realistsche, hardste en open systeem.

Het gaat tenslotte gewoon om onze veiligheid.